Bedrijfsoefentherapie

Advies en training op de werkplek

 

Fysieke klachten belemmeren het uitvoeren van werkzaamheden op de werkplek. Oorzaken van deze klachten zijn vaak gerelateerd aan:

Een verkeerde werkhouding:

Een verkeerde werkhouding kan voortkomen uit een niet goed ingestelde werkplek. Daarnaast kan te weinig bewegen, niet van houding veranderen en te lang dezelfde werkzaamheden uitvoeren een nadelig effect hebben op de fysieke belasting van een werknemer.

Een niet goed ingestelde werkplek

Een niet goed ingestelde werkplek kan ervoor zorgen dat werknemers zich onjuist gaan belasten en klachten krijgen. Aangezien er vaak meerdere uren per dag op de werkplek worden doorgebracht, loont het om te analyseren of een werkplek passend en goed is ingesteld.

Te hoge werkdruk

Veel mensen hebben spanning in het werk nodig om productief en creatief te zijn. Om goed te kunnen omgaan met werkdruk moeten medewerkers stress de baas blijven. Of de werkdruk iemand te veel wordt, hangt af van:

o De belasting van de werknemer: de hoeveelheid werk, het niveau van het werk, de manier waarop de werknemer ermee omgaat en de drukte in iemands privéleven.

o De draagkracht van de werknemer: welke opleiding heeft deze genoten, welke vaardigheden bezit een werknemer en hoe is zijn algehele conditie.

 

 

Bedrijfsoefentherapie op de werkplek

In het bedrijfsleven wordt oefentherapie Mensendieck toegepast bij het voorkomen van klachten en ziekteverzuim, en de terugkeer op de werkplek na ziekteverzuim. De begeleiding vindt plaats op de werkvloer en staat in het teken van herstel van de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker. Een gediplomeerd bedrijfsoefentherapeut analyseert de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op basis van deze analyse vindt overleg met de werkgever plaats en wordt op maat een plan van aanpak opgesteld. Er kan voor gekozen worden om werknemers individueel te begeleiden of de begeleiding aan te bieden in groepsverband.

 

Meer informatie

De doelgroep voor advies en training op de werkplek bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen tot ca. 45 werknemers. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved