Kinderoefentherapie

voor kinderen

Oefentherapie

Kinderoefentherapie, een specialisatie binnen de oefentherapie.

Als er iets niet lekker verloopt in de ontwikkeling is het belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen. Naast medisch, psychologisch of didactisch onderzoek kan een motorisch onderzoek soms nodig zijn.

Kinderen die een probleem ervaren bij hun motorische ontwikkeling kunnen terecht voor de specialisatie Kinderoefentherapie.

De kinderoefentherapeut kan via onderzoek (onder andere gebruik van de movement ABC) beoordelen of er sprake is van een motorische ontwikkelings¬achterstand. Ook vraagt de kinderoefentherapeut aanvullende informatie aan ouders, school en eventueel huisarts of er problemen zijn op het vlak van de taal-cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.


Het behandelplan

Op basis van deze uitkomsten en de wens van het kind en de ouders, stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen omgeving. Er wordt geoefend in een lichte ruimte met speciaal oefenmateriaal. Plezier in bewegen staat hierbij voorop. Gefaseerd wordt gewerkt aan evenwicht, grove en fijne motoriek. Ook lichaamsbewustwording en ruimtelijke oriëntatie zijn onderdeel van de behandeling. In de behandeling wordt rekening gehouden met eventuele gedragsproblematiek.


Indicaties voor kinderoefentherapie kunnen zijn:

 • Asymmetrie in houding of motoriek: voorkeurshoudingen (ook bij baby’s), scoliose.
 • Onvoldoende op gang komen van motorische basisvaardigheden: omrollen, kruipen, gaan zitten, gaan staan, lopen.
 • Onvoldoende beheersing van het evenwicht: veel vallen, struikelen, vertraagde opvangreactie.
 • Onvoldoende ontwikkelde grove motoriek: moeite met springen, hinkelen, rennen.
 • Moeite met aanleren van dagelijkse vaardigheden of sport: zwemmen, fietsen, skaten, eten met mes en vork, zelfverzorging.
 • Onvoldoende ontwikkelde fijn motorische vaardigheden / ooghandcoördinatie: moeite met aansturen van armen, handen, moeite met tekenen, knutselen, balvaardigheden.
 • Schrijfproblemen.
 • Ongecoördineerd, houterig bewegen.
 • Angst of onzekerheid tijdens bewegen.
 • Te hoge of te lage spierspanning in het lichaam.


Vergoeding en tarieven

Kinderoefentherapie wordt per kalenderjaar 18 keer vergoed uit de basisverzekering. Indien je daarbij ook aanvullend verzekerd bent krijg je, indien nodig, nog 9 keer extra vergoed.

Mochten er meer afspraken nodig zijn, dan betaal je per keer contant:

 • € 26,00 gesprek met de ouder
 • € 26,00 kinderoefentherapeutisch rapport
 • € 34,00 per behandeling kinderoefentherapie op het praktijkadres van de oefentherapeut
Copyright @ All Rights Reserved